POLÍTICA DE PRIVACITAT

E.Giner Electromecánica, S.L., mitjançant la present Política de Privacitat informas als USUARIS del lloc web sobre la seva política respecte al tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recaptats per la navegació o la contractació de serveis a través del nostre lloc web.

En aquest sentit, E.Giner Electromecánica, S.L. l’informa de que les seves dades seran tractades de conformitat amb les normatives vigents respecte a la política de privacitat, d’acord amb el que s’estableix en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD).

L’ús d’aquesta pàgina web implica l’acceptació de d’aquesta política de privacitat.

Responsable del Tractament

E.Giner Electromecánica, S.L. és titular de la pàgina web eginer.es

Domicili social: Diputació 401, 08013 Barcelona

Telèfon: +34 93 245 94 58

Correu electrònic: eginer@eginer.es

1. Obtenció de dades

E.Giner Electromecánica, S.L. informa que les dades que s’obtenen a través de la nostra pàgina web, els formularis de la mateixa i els rebuts per correu electrònic són aquells que se’ns faciliten voluntàriament per l’usuari, els que es deriven de relacions i comunicacions amb l’empresa i informació que sigui legítimament extraïble de les dades que tractem.

De la mateixa forma, també obtenim dades a través d’informació de tercers que ens proporcioni el propi usuari o terceres persones previ consentiment d’aquest, existint una base llegítima.

2. Finalitat de l’obtenció i recollida de dades

E.Giner Electromecánica, S.L. tractarà les dades que li siguin facilitades amb l’objectiu d’oferir-li el productes i/o serveis que ens hagi contractat, gestionar les seves consultes o peticions i qualsevol altre supòsit que sigui necessari per a cumplir les relacions comercials que mantingui amb nosaltres.

Així mateix, també es tractaran les dades per a remetre-li comunicacions comercials, sempre amb el seu consentiment previ, així com per a analitzar hàbits de navegació.

En cas de voler formar part de l’equip E.Giner Electromecánica, S.L. es tractaran les dades dels usuaris i la documentació que ens sigui facilitada amb la finalitat de valorar el perfil del/de la candidat/a i considerar-lo per a possibles vacants en l’empresa.

3. Tractament de dades

De conformitat amb la normativa aplicable, E.Giner Electromecánica, S.L. es compromet a tracta les dades a les quals tingui accés aplicant les mesures tècniques, preventives i organitzatives adequades. D’aquesta manera garantitzem el màxim nivell de seguretat i uns nivells de confidencialitat, integritat i disponibilitat òptims dels serveis i sistemes de tractament de dades.

4. Comunicació d’informació a tercers

E.Giner Electromecánica, S.L. informa als usuaris de que les seves dades personals no seran cedides a terceres organitzacions, amb l’excepció de que aquesta cessió de dades estigui emparada en una obligació legal o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament. En aquest últim cas, només es durà a terme la cessió de dades al tercer quan E.Giner Electromecánica, S.L. disposi del consentiment exprés de l’usuari.

És possible que alguns dels nostres proveïdors, per exemple Google, processin dades fora de les fronteres de la Unió Europea. En aquests casos, exigim al proveïdor estar adscrit a un protocol d’adequació de protecció de dades aprovat per la Unió Europea.

5. Temps de conservació de les dades

E.Giner Electromecánica, S.L. conservarà totes les dades de l’usuari fins al momento en el qual se sol·liciti expressament la seva supressió o, per contra, fins que acabi la relació empresarial que mantingui amb la nostra empresa- En aquest cas, les dades se suprimiran quan quedin complerts els termes legals previstos.

6. Drets dels usuaris

Vostè sempre podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabiltat d’acord amb el que es preveu en la normativa legal vigent en matèria de política de privacitat.

Per a fer ús d’aquests drets, haurà de dirigir-se mitjançant comunicació escrita, aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport), a la següent direcció:

E.Giner Electromecánica, S.L. Diputació 401, 08013 Barcelona

o mitjançant correu electrònic: eginer@eginer.es

Aquesta comunicació haurà d’indicar de forma clara i concisa les seves dades identificatives i acreditatives, així com la sol·licitud respecte a les seves dades.

7. Responsabilitats dels usuaris

L’usuari es responsabilitza de que totes les dades que es facilitin i s’enviïn a E.Giner Electromecánica, S.L. són veraces, exactes, actualitzades, vigents i autèntiques.

Així mateix, també és responsable del consentiment que es dóna a la empresa per al seu tractament i utilització. De la mateixa forma, l’usuari es fa responsable de les dades de tercers que ens pugui facilitar, respecte als quals està obligat a tenir consentiment exprés.

8. Legislació i jurisdicció

El fet d’entrar en el lloc web i en les aplicacions de E.Giner Electromecánica, S.L. implica l’acceptació de les condicions disposades en la present Política de Privacitat. En cas de no acceptar aquestes condions, haurà d’evitar utilitzar i visitar la nostra pàgna web.

Tot tipus d’inconvenient i controvèrsia que pogués donar-se, es regirà per la legislació espanyola i se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat més propera al domicili social de E.Giner Electromecánica, S.L.